Reglementen

De race wordt georganiseerd onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid betreffende het Corona-virus. Alle deelnemende schepen dienen zich te houden aan de regels die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld en gelden voor jullie situatie!

Inschrijving 2020

 • Zodra het inschrijvingsformulier op de website geopend is, kan worden ingeschreven. Dit zal in het voorjaar van 2020 zijn. Hou de site in de gaten! We proberen iedere deelnemer van vorig jaar een mail te sturen, dus niet meer per post!
 • Er kunnen maximaal ongeveer 80 schepen meedoen, dus schrijf je tijdig in. Het maximaal aantal deelnemende schepen is afhankelijk van de grootte van de schepen. Dit in overleg met de havenmeester van Terschelling. Het aantal inschrijvingen is te volgen op de website. (Kan soms even duren voor het actueel is ;-)
 • Schepen die in 2019 hebben deelgenomen aan de Kuiper Brandarisrace hebben voorrang bij het inschrijven tot 31 juli 2020.
 • Daarna vervalt dit voorrecht!
 • Als het maximaal aantal schepen bereikt is, kunt u ervoor kiezen om op de reservelijst te komen, voor als er schepen afmelden, of niet op komen dagen
 • Voor 31 juli inschrijven, vol is vol
 • Door u aan te melden gaat u akkoord met deze reglementen en verplicht u  uzelf om het verschuldigde inschrijfgeld van € 100,- te betalen
 • Het inschrijfgeld is verplicht, bepaalt de overheid echter dat de race niet door mag gaan, dan kan het zijn dat er een kleine vergoeding wordt gevraagd voor de gemaakte kosten!
 • Deelname is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld op vrijdag 16 oktober (van 20.00 uur tot 21.30 uur) in 't Noorderke
 • Onderling doorgeven van inschrijfplaats is niet toegestaan
 • Bij wanbetaling volgt uitsluiting voor deze en volgende races.
 • Dit geldt ook bij wangedrag van bemanning en gasten ...
 • ... en wanneer aanwijzingen van de havenmeester en de organisatie niet opgevolgd worden!
 • Na ontvangst van de inschrijving wordt de naam van het schip zsm op de website vermeld. U krijgt geen bevestiging meer per email!!
 • Kunt u onverhoopt toch niet meedoen aan de Kuiper Brandarisrace, geeft u dit dan s.v.p. z.s.m. aan ons door. Wij kunnen dan andere schepen blij maken.

Tijdens de race

Palaver is zaterdag 09.00u!!! in 't Noorderke. Alleen voor schipper en/of maat!!

Wedstrijdreglement (2019)

 • startschip SnipKijk uit naar het startschip (de "Snip"). Deze ligt voor anker. De start is tussen de boeien en startschip, waarschijnlijk in de Kimstergat, anders Boontjes.
 • Zorg ervoor dat het startnummer zowel bij de start als bij de finish duidelijk zichtbaar is voor of achter op het schip, bij de roef.
 • VHF
  Voordat er gestart wordt, dus na de haven te zijn uitgevaren, overschakelen naar kanaal 77.
  Tijdens de race gewoon op kanaal 10 en 2.
 • De start is in onderverdeelde volgorde:
  1. Grote klippers 10.30 uur
  2. Kleine klippers 10.40 uur
  3. Grote tjalken 10.50 uur
  4. Aken / skûtsjes 11.00 uur
  5. Zeeschepen, kotters, botters c.a. 11.10 uur
 • Te laat starten betekent uitsluiting van de wedstrijd !!!
 • Te varen route (zie daar voor kaart) :
  • Pollendam
  • Blauwe Slenk
  • Gele tonnen van het Pannengat aan de Westkant passeren
  • richting West-Meep, Slenk
  • De finish is tussen de Cardinale Meep / Slenk (NM4/S21)
   en de Noord-Meep 3 (NM3)
 • Finishschip RiepelHet finish-schip is de "Octans".
 • Finishen is mogelijk tot 16.00 uur.
 • Protesten kunnen tot 17.00 uur telefonisch worden ingediend bij de wedstrijdcommissie
  Herman Brandsma  (06-53105899)
  Ingrid van der Pol (06-51823943)
 • Ten aller tijden wordt er volgens BPR gevaren
 • Vanaf windkracht 8 wordt er niet meer gestart
 • DE ORGANISATIE IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK !!!

DE BRAS eten, drinken, loungen & dansenOm 20.00 uur is de prijsuitreiking in de DE BRAS.
Startborden inleveren op de Noordvaarder of in
't Noorderke voor 15 november 2020!!! Bij verzuim uitsluiting voor de volgende Brandarisrace en een boete van € 25,-.

Om volgend jaar verzekerd te zijn van een uitnodiging voor de
Kuiper Brandarisrace, verzoekt de wedstrijdadministratie om adreswijzigingen / verandering van eigenaar etc., via de e-mail door te geven aan

Inschrijving voor 2020 bij voorkeur via de website. Uitnodigingen worden in mei 2020 naar iedere deelnemer van de race van 2019 verstuurd, ALLEEN PER EMAIL, maar inschrijven kan zodra het inschrijfformulier op de website geopend is! Dus houdt de site in de gaten!!

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Silhouet (c) Fotografie André Minkema 2003

Voor de wind (c) Fotografie André Minkema 2003

Teambuilding (c) Fotografie André Minkema 2006

De Poolster (c) Fotografie André Minkema 2006