Speech Koninklijke Onderscheiding Herman Brandsma

HARLINGEN - Zondag 15 mei 2011 kreeg Herman Brandsma (65) uit Harlingen uit handen van burgemeester Paul Scheffer een Koninklijke Onderscheiding.

Speech uitgesproken door burgemeester Paul Scheffer ter gelegenheid van Koninklijke Onderscheiding van Herman Brandsma.

Dames en Heren Goedenavond,
Beste Herman van Harte Gefeliciteerd met je 65e verjaardag. Als een Harlinger als Herman Brandsma die verjaardag viert, hoor je daar als burgemeester bij te zijn en ook iets namens de stad te zeggen.

Beste mensen,
Twee weken geleden zaten we hier in ’t zelfde Noorderke – alleen beduidend minder druk dan vandaag – zaten we hier in ’t Noorderke klaar voor de radio uitzending van “RSH Live”.
De presentator stelde Herman voor als de Koning van de Waddenzee.

Oeps! Die koning is vandaag dan 65 geworden.
Maar een koning die 65 is geworden is toch klaar met regeren? Dus Herman Brandsma is vandaag klaar!?
Aan de ene kant is Herman al een tijd ‘n beetje klaar want hij is regelmatig met Ank en met de Noorderzon vertrokken. Dan geniet de Koning van de Wadden van de Wadden en is dan te vinden op één van de Friese Eilanden.
Maar WIJ weten Beter!!

Herman is nog lang niet klaar. Hij is nu alweer volop bezig met de Brandaris Race 2011. Hoe is dat nu zo gekomen? Hij is geboren in Wageningen en daar valt niet zoveel te zeilen.
Zijn verkeringstijd met Ank heb ik onlangs in geuren en kleuren langs horen komen. Die week niet af van die van ons, zijn generatie genoten.

Faken of je op je kamer zat en vervolgens door het raam, langs de regenpijp naar beneden naar je meissie, of in dit geval: zo ging ’t meissie naar haar vriendje. Maar dat moeten ze u vooral zelf vertellen.

Uiteindelijk belanden Herman en Ank op de Tjalk Mercurius in Muiden. Hun eerste schip waar ze hun boterham mee verdienen door gasten rond te varen. Neefje Frits Wester – toen nog geen media BN’er – was zijn vaste scheepsmaatje, tenminste als zijn schooluren dat toe lieten. Onvermijdelijk leg je dan op enig moment ook aan in Harlingen en Herman was verkocht.

In 1979 neemt Herman het initiatief om er echt een bedrijfstak van te maken en start hij in ons mooie stadsje met de Bruine Zeilvloot Harlingen. Niet alleen heeft hij daarmee Harlingen een economische impuls gegeven. Het is evident dat gasten aan boord ook in de stad hun bestedingen doen, maar het beeld van Harlingen werd een pláátje met al die masten van Klippers en Tjalken die hier sindsdien in toenemend aantal hun thuisbasis hebben.
Een ander gevolg van zijn initiatief is dat al die schepen die nu zovelen vertier bieden en de aanblik op de Waddenzee zo veel mooier maken, aan een zeker einde door de slopershamer zijn ontsnapt.

Lang voordat wij zelfs maar dachten over een werelderfgoed is dit cultureel erfgoed daardoor behouden. Om het allemaal nog beter te organiseren heeft Brandsma vervolgens de Verenigde Bruine Zeilvloot Harlingen opgericht. Beter bekend als de VBZH, waarvan Cees Swier later de voorzittershamer van hem overnam.

Dames en Heren,
Herman had al snel door dat passagierende gasten en bezoekers van de stad ook in een natje en een droogje moeten worden voorzien. Hij woonde al enige tijd aan de Noorderhaven en de ondernemer in Herman deed hem al langer verlekkerd kijken naar deze locatie met zoveel potentieel. Hij kreeg z’n zin: 16 mei 1991 werd Brandsma uitbater van ’t Noorderke. Dus morgen 20 jaar geleden; wie weet, morgen weer ’n feestje??

Hoewel hij inmiddels de dagelijkse leiding aan Francis heeft overgedragen ontgaat hem niets. Ik ken iemand, die dronk hier zijn eigen bier, bij voorkeur Palm Speciale. Herman nodigde hem uit om als speciale gast bij de Brandaris race mee te gaan en jawel, bij aankomst op Terschelling was op het eiland Palm Speciale aanwezig: special delivery.

Zo is Herman begaan met iederéén. De een spreekt van een “ruwe bolster blanke pit”, de ander heeft het over een “Grote mond, ’t suu ’n Harlinger weze kanne”: “Grote mond, maar een heel klein hartje”. Marja en Trijnie zeggen zelfs: zijn buitenkant is 65, maar de binnenkant is nog geen 25!

‘n Klein Hartje
Zo’n klein hartje dat- ie er niet tegen kan als ’n ander in de penarie zit. Als iemand met zijn vingers tussen de deur zit, is Brandsma de eerste die alles in het werk stelt om je te helpen, om zijn gigantische kennissenkring, netwerk noemen we dat tegenwoordig, om iedereen aan het werk te zetten om een nijpend probleem op te lossen.

Herman, jij praat daar zelf niet over, maar het valt anderen wel op. Zo zelfs dat een nieuwe inwoner als Jan Vijver zijn Burgemeester er over aanspreekt. Hij had zo aan de bar het een en ander over jou gehoord en zei tegen mij: dat is wel een heel bijzondere Harlinger.

Dat alles zo bij elkaar nemend bracht Frits Wester en Sjors Dotinga ondersteund door Cees Swier én met in hun kielzog Jan Vijver, tot de gedachte dat we jou vandaag op een bijzonder wijze in het zonnetje moeten zetten,

Daarom
Herman Brandsma, is het mij een grote eer en genoegen je te mogen mededelen dat het Hare Majesteit heeft behaagd jou te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Op zondag 15 mei 2011 heeft Herman Brandsma (65) uit Harlingen in restaurant De Noorderpoort uit handen van burgemeester Paul Scheffer een Koninklijke Onderscheiding gekregen. © Foto: Joachim de Ruijter